herb abp Henryk Firlej
(1624–1626) arcybiskup gnieźnieński, Prymas Polski
abp Henryk Firlej

Urodził się w 1574 roku jako syn Jana Firleja herbu Lewart, marszałka wielkiego koronnego i wojewody krakowskiego. Henryk Firlej miał protektora w osobie papieża Klemensa VIII, który jeszcze jako nuncjusz apostolski w Polsce zaznajomił się z jego rodziną. To właśnie jemu zawdzięczał liczne godności, które otrzymał podczas swoich studiów w Rzymie. Po powrocie do Polski szybko awansował, gdyż był gorliwy i pracowity, nie uchylał się od licznych obowiązków, pozostając przy tym człowiekiem skromnym i uprzejmym. W 1624 roku otrzymał niespodziewanie królewską nominację na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Było to dla niego wielkim zaskoczeniem, gdyż nigdy o takiej wysokiej godności nie myślał. Przyjął ją jednak z wdzięcznością, upatrując w woli króla zamysł Pana Boga. Z początkiem 1625 roku odbył uroczysty wjazd do Łowicza. Tutaj sprowadził zaraz bonifratrów, fundując im szpital i kaplicę. Z powodu choroby i szalejącej zarazy odłożył ingres do katedry gnieźnieńskiej na następny rok, ten jednak nigdy nie doszedł do skutku. Zmarł niespodziewanie 25 II 1626 roku w Skierniewicach w 52. roku życia. Zgodnie z życzeniem został pochowany w kolegiacie łowickiej, gdzie jeszcze za życia przygotował dla siebie grób i postawił nagrobek.

Prymas w historii Polski
  • Jego ojcem chrzestnym był król Henryk Walezy
  • Wyniesiony na tron arcybiskupi przez Zygmunta III Wazę
Ciekawostka

Henryk Firlej za sprawą ojca został ochrzczony jako kalwinista, jednak po śmierci ojca matka i bracia wychowali go na gorliwego katolika. Jego ojcem chrzestnym był król Henryk Walezy.