herb abp Jakub Uchański
(1562–1581) arcybiskup gnieźnieński, Prymas Polski
abp Jakub Uchański

Urodził się w 1502 roku. Nie zdobył wyższego wykształcenia. Uczył się jedynie w szkole katedralnej w Krasnymstawie. Dzięki wrodzonym zdolnościom, lekturom, praktyce sądowej, częstym podróżom po kraju i kontaktom z ludźmi rozmaitych przekonań i protekcji zdobył nie tylko znajomości niezbędne do zrobienia kariery, ale również wyrobił sobie szerszy pogląd na świat. Poprzedni prymasi energicznie i zdecydowanie występowali przeciwko pojawiającym się ogniskom reformacji. Uchański w tej sprawie miał inne zdanie. Chciał rozmawiać z dysydentami i - zdaniem niektórych - tym nowym ruchom był przychylny. W XVI wieku poglądy te zakrawały na herezję. Dziś Uchański uchodziłby za prekursora idei ekumenicznych. W 1562 roku otrzymał urząd arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, który sprawował przez dziewiętnaście lat. Zmarł 5 IV 1581 roku w Łowiczu w wieku 79 lat. Cechowała go pracowitość i obowiązkowość. Jego dobra służba dla państwa nie jest kwestionowana. Był szczerym patriotą i wniósł duże zasługi dla dynastii jagiellońskiej.

 

Prymas w historii Polski
  • Był sekretarzem i zarządcą dóbr królowej Bony
  • Interrex po śmierci Zygmunta II Augusta
  • Koronował na króla Henryka Walezego i Stefana Batorego
  • Jako przedstawiciel Korony Królestwa Polskiego podpisał akt unii lubelskiej 1569 roku
Ciekawostka

Jakub Uchański był pierwszym prymasem wyniesionym do godności interreksa, w dodatku dwukrotnym: pierwszym raz po śmierci Zygmunta Augusta, drugi raz po ucieczce Henryka Walezego.