Pamiątki po prymasach

Na poziomie nazwanym "Pamiątki po prymasach" na ścianie umieszczono poczet arcybiskupów gnieźnieńskich, Prymasów Polski, od początku, aż do roku 2014. Zgromadzono m.in. szaty liturgiczne: ornaty, dalmatyki, kapy oraz infuły i kapelusze używane przez fundatorów – prymasów. Znajduje się tu też tron, przypuszczalnie związany z Zygmuntem III Wazą.

Wśród eksponatów znajdziemy czerwony zestaw szat liturgicznych z kompletu ufundowanego w drugiej połowie XVII wieku przez prymasa Mikołaja Prażmowskiego. Uszyto je z włoskich tkanin powstałych w pierwszej połowie XVII wieku.

Równie cenne eksponaty umieszczono w kolejnej gablocie. Jest tu m.in. purpurowy kapelusz kardynalski, należący do prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1688-1705).

Zobaczysz / Dowiesz się:
  • Jak używano blaszanego kapelusza?
  • Czy w XVII stosowano recykling?