Podziemia łowickiej świątyni są specyficznym rodzajem cmentarza. Pochowano tu 12 Prymasów Polski - najważniejszych dostojników kościelnych.

Powszechne były pochówki w podziemiach kościoła, jednak tylko nieliczni dostępowali tego zaszczytu. Byli to duchowni, związani z daną świątynią, później osoby świeckie oraz ich rodziny zasłużone dla danej społeczności.

Prace nad udostępnieniem krypt do zwiedzania prowadzone były w latach 2015 - 2020. Działania wykonywano od góry, po starannym wydzieleniu części wnętrza kościoła. Dzięki temu można było bez przerwy prowadzić posługę duszpasterską. Oprócz działań budowlanych, architektonicznych, archeologicznych były prowadzone badania konserwatorskie.

Tworzone od XVI do XVIII wieku krypty zostały połączone około 100-metrowym korytarzem. Dzięki temu powstała podziemna trasa turystyczna, która umożliwia zwiedzanie tej przestrzeni.